Home

Diensten

Tarieven

Voorwaarden

Contact

Privacy

 

Diensten

 

Boekhouder Johan richt zich met zijn dienst­verlening op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De werk­zaamheden variĆ«ren van het opstellen van een jaar­rekening tot en met het bijhouden van een volledige administratie en alles wat daar mee samen­hangt. Een kort over­zicht:

 • Het opzetten van een ondernemings­plan
  (inclusief liquiditeits­begroting)
 • Het opzetten/verzorgen van uw administratie (geheel of gedeeltelijk)
 • Het verzorgen van uw salarisa­dministratie
  (inclusief loon­stroken)
 • Tussentijdse rapportages
 • Opstellen van een jaarrekening
 • Aangifte Loonheffing
 • Aangifte Omzetbelasting
 • Aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers
 • Overig contact met de Belastingdienst zoals corres­pondentie, het indienen van bezwaar­schriften, correcties en suppleties.

Deze opsomming is niet compleet. Wellicht zoekt u een oplossing voor iets wat niet genoemd is? Gebruik dan het contact­formulier om uw vraag te stellen. Ik zal mijn best doen om u zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Andere boekhouder?
Er zijn veel redenen die aanleiding kunnen geven om van boekhouder te veranderen. Belemmeringen hoeven er echter niet te zijn. Uw oude boek­houder zal/moet mee­werken aan de overstap naar een andere boek­houder. Ik ga er dan van uit dat er geen betalings­achter­stand is bij uw huidige boek­houder. Zo'n overstap geeft altijd extra werk maar geeft het minst problemen bij het begin van een nieuw jaar. Mocht u toch in de loop van het jaar willen over­stappen dan zal ik mijn uiterste best doen om dit zo 'geruisloos' mogelijk te laten gebeuren. In de meeste gevallen zal ik daar geen extra kosten voor in rekening brengen. Twijfelt u over een overstap en wat daar even­tueel aan vast zit? Mail mij of gebruik het contact­formulier zodat wij samen naar een oplos­sing kunnen zoeken.