Home

Diensten

Tarieven

Voorwaarden

Contact

Privacy

 

Privacy

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt,
waarom, en voor hoe lang

Deze website verwerkt alleen de gegevens die u in het contact-formulier invult (Naam, e-mail en de informatie in 'Bericht'). Dit doet Boekhouder Johan uiteraard alleen om daarmee op u te kunnen reageren! Deze gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk.

Delen met anderen
Boekhouder Johan verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Boekhouder Johan maakt geen gebruik van cookies op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar johan@boekhouderjohan.nl. Hij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.